Ceny węgla brunatnego

Paliwa kopalnianie, oprócz drewna opałowego i bardziej ekologicznych paliw, są bardziej popularnymi metodami ogrzewania gospodarstw domowych. Oprócz węgla kamiennego, czy koksu opałowego lub miału węglowego. Coraz częściej sięga się po tani węgiel brunatny.

Wartość opałowa węgla brunatnego jest niższa niż węgla kamiennego czy drzewa opałowego i wynosi od 7,6 do 8,5 MJ/kg. W specjalnych kotłach i piecach do spalania tego rodzaju węgla, sprawność spalania wynosi nawet 75 do 80%. Niska emisja CO i NO sprawia, że węgiel brunatny jest jednym z bardziej ekologicznych paliw opałowych.

Dzięki automatycznym kotłom, ogrzewanie za pomocą węgla brunatnego, może stać się tak bezproblemowe i czyste, jak palenie pelletem czy biomasą. Niektóre modele, po rozpaleniu utrzymują żar przez kilka dni i nie ma potrzeby rozpalać go codziennie. Wystarczy tylko zasypać zbiornik i przycisnąć odpowiedni przycisk, a kocioł sam będzie pobierał odpowiednią ilość węgla.

Węgiel brunatny powstał w erze kenozoicznej ze szczątków roślin, które obumarły w wyniku braku powietrza. Może on mieć jasnobrunatną, brązową lub czarną barwę. Po wydobyciu zawiera przeciętnie od 62 do 75% pierwiastka węglowego. Jego stosunkowo wysoka kaloryczność i niska cena sprawiają, że coraz więcej osób sięga właśnie po to paliwo.

Podobnie jak węgiel kamienny, także jego brunatną odmianę można podzielić na kilka rodzajów. Wyróżnia się węgle ksylitowe, miękkie i twarde. Ze względu na wielkość ziaren, wyróżnia się natomiast: kęsy (600 – 80 mm), miał (20 – 0 mm), gruby (600 – 40 mm), drobny (40 – 0 mm), średni (300 – 0 mm), oraz niesort (600 – 0 mm).

Na cenę węgla brunatnego, podobnie jak na koszt zakupu węgla kamiennego, wpływ ma kilka czynników, w tym pora roku czy miejsce zakupu. Cena ta waha się w granicach od 500 do 800 złotych za tonę. Tańszy będzie oczywiście w rejonach kopalni, z których się go wydobywa. Na terenie Polski węgiel brunatny wydobywa się w pobliżu Bełchatowa, Szczercowa (Zagłębie Bełchatowskie), Turoszowa, Bogatyni, Konina, Koła oraz na Dolnym Śląsku.